Logo HNC Watermark-2
slide9

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Quản lý, sử dụng, giao dịch nhà ở như thế nào?
  • Quy định về người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam
  • Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về nhà ở ra sao?
  • Những điểm bổ sung trong Luật nhà ở 2014

Chia sẻ tài liệu trên social: