logo-2

Luật đất đai hiện hành

Luat dat dai

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Phân loại đất đai, nguyên tắc sử dụng đất
  • Quy định về thu hồi, bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư
  • Quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai

Chia sẻ tài liệu trên social: