Logo HNC Watermark-2
CTA-du-an-nha-o-tai-binh-duong-nam-2020-phe-duyet-1-500

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Tên pháp lý 114 dự án được phê duyệt
  • Thông tin chủ đầu tư từng dự án
  • Quy mô các dự án theo khu vực

Chia sẻ tài liệu trên social: