Logo HNC Watermark-2
cta2-bao-gia-nha-pho-the-standard

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Diện tích nhà phố
  • Giá bán nhà phố
  • Số tiền sẽ thanh toán theo từng giai đoạn
  • Tiến độ xây dựng dự án