Logo HNC Watermark-2
Bao gia nha pho Takara Residence

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Diện tích nhà phố
  • Giá bán nhà phố
  • Số tiền sẽ thanh toán theo từng giai đoạn
  • Tiến độ xây dựng dự án

Chia sẻ tài liệu trên social: