Logo HNC Watermark-2
báo giá căn hộ The Emerald Golf View

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Diện tích căn hộ
  • Giá bán căn hộ
  • Số tiền sẽ thanh toán theo từng giai đoạn
  • Tiến độ xây dựng dự án