Logo HNC Watermark-2

 

cta2-bao-gia-can-ho-astral-city

Tài liệu này sẽ giúp Anh Chị biết được:

  • Diện tích căn hộ
  • Giá bán căn hộ
  • Số tiền sẽ thanh toán theo từng giai đoạn
  • Tiến độ xây dựng