Logo HNC Watermark-3
bao-gia-thinh-gia-tower2

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Diện tích căn hộ
  • Giá bán căn hộ
  • Số tiền sẽ thanh toán theo từng giai đoạn
  • Tiến độ xây dựng dự án

Chia sẻ tài liệu trên social: