Logo HNC Watermark-3
báo giá căn hộ the Habitat

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Giá bán căn hộ
  • Số tiền đặt cọc
  • Số tiền sẽ thanh toán theo từng giai đoạn
  • Tiến độ xây dựng căn hộ

Chia sẻ tài liệu trên social: