Logo HNC Watermark-2
slide8

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Giá bán căn hộ
  • Số tiền đặt cọc
  • Số tiền sẽ thanh toán trong từng giai đoạn
  • Tiến độ xây dựng dự án

Chia sẻ tài liệu trên social: